به وبلاگ کار وفناوری یاسوج خوش آمدید کار وفناوری یاسوج - نمونه سئوال حرفه وفن اول راهنمایی واحد خوراک
۱- موجود زنده اگر به اندازه کافی غذا نخورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

2- بدن برای انجام دادن اعمال حیاتی مثل.....................و................... به نیرو و انرژی نیاز دارد.

3- سه مورد از فعالیت هایی که انسان برای انجام آن ها به نیرو و انرژی نیاز دارد را نام ببرید.

4- ماده مغذی را تعریف کنید.

5- شش نوع ماده مغذی را نام ببرید.

6- مواد مغذی انرژی زا عبارتند از الف-............... ب- ..................

7- وظیفه کدام ماده مغذی رشد و ترمیم بدن است؟

8- مواد مغذی محافظ را نام ببرید. 9- مواد مغذی شیر را بنویسید.

10- چه نکاتی تاثیر زیادی بر اقتصاد و سلامت خانواده دارد؟

11- سه مورد از عادت های سالم غذایی را بنویسید.

12- در چه صورت مقدار زیادی از مواد نشاسته ای و ویتامین های برنج از بین می رود؟

13- برنج بهتر است به صورت................ یا............... مورد استفاده قرار بگیرد.

14- خیس کردن زیاد سبزی ها ................. آن را از بین می برد.

15- برای پختن صحیح سبزی ها چگونه باید عمل کرد؟

16- بهترین روش پخت سبزی ها چه روشی است؟

17- برای پخت مناسب سبزی از چه دستگاه هایی می توان استفاده کرد؟

18- در چه صورت مقدار زیادی از مواد مفید گوشت از بین می رود؟

19- گوشت بهتر است چگونه پخته شود؟

20- گوشت.................. ارزش غذایی بیشتری دارد اما از نظر بهداشتی باید خوب.................... شود.

21- قبل از پخت حبوبات چه کارهایی باید انجام بگیرد؟

22- در پخت مواد غذایی از آب حبوبات، گوشت و سبزی پخته شده، چه استفاده ای می توان کرد؟ 23- بهترین راه تشخیص فساد مواد غذایی چیست؟

24- مواد غذایی بسته بندی و منجمد باید دارای چه مشخصاتی باشند؟

25- مشخصات گوشت دام سالم را بنویسید. 26- ویژگی های گوشت دام ناسالم را بنویسید. 27- دل و جگر دام ها باید دارای چه مشخصاتی باشند؟

28- مشخصات گوشت های زیر را بنویسید: الف- مرغ تازه ب- مرغ مانده

29- گوشت ماهی بعد از صید باید در کجا نگه داری شود، چرا؟

30- ویژگی های گوشت های زیر را بنویسید: الف- ماهی سالم ب- ماهی فاسد

31- مشخصات قوطی کنسرو مناسب را ذکر نمایید.

32- سم خطرناک کنسرو ماهی چه نام دارد و برای از بین بردن آن چه کاری باید انجام شود؟

33- سوسیس و کالباس سالم باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟

34- شیر ممکن است حاوی میکروب های بیماری زا مانند..................و................... باشد.

35- برای جلوگیری از بیماری باید از شیری که به روش های............و................... تهیه می شود، استفاده کرد.

36- دو مشخصه مهم شیر فاسد را بنویسید.

37- برای تشخیص فاسد بودن شیر چه عملی باید انجام بگیرد، چرا؟

38- کدام نوع پنیر بهتر از انواع دیگر آن است؟

39- کدام نکات باید در باره پنیر محلی مورد توجه قرار بگیرد؟

40- چه نکته مهمی به هنگام مصرف کشک باید رعایت شود؟

41- در تهیه و مصرف مواد غذایی به چه نکاتی باید توجه کرد؟(4 مورد)

42- عدم توجه به چه نکاتی موجب هدر رفتن مواد غذایی می شود؟

+ نوشته شده توسط ترابی در شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 23:23 |